GIMNAZIJA SSST

Gimnazija SSST, čiji je osnivač Univerzitet - Sarajevska škola za nauku i tehnologiju (SSST), nudi sveobuhvatno, napredno srednje obrazovanje s naglaskom na akademsko učenje. Inovativnim pristupom, potpomognutim savremenim prostorijama Gimnazije i uz pomoć izuzetno stručnog i motivisanog nastavnog osoblja, naši programi pripremaju učenike za dodiplomske studije na vodećim domaćim i međunarodnim univerzitetima. Naša Gimnazija je dio porodice Cambridge međunarodnih škola, ali sa jedinstvenim pristupom koji kombinuje zahtjeve nacionalnog nastavnog plana i programa sa prednostima svjetski priznatog Cambridge Advanced programa (A-levels) i sistemom provjere znanja.

Vjerujemo u praktični pristup podučavanju koji učenike pažljivo vodi tokom srednjeg obrazovanja, pristup kojim naše nastavno osoblje mentorstvom i konsultacijama koje pružaju učenicima, prepoznaje izazove i zahtjeve svakog učenika. Gimnazija SSST ima zadaću da razvije i njeguje intelektualnu znatiželju, ulije samopouzdanje našim učenicima i pruži ne samo znanje, nego i sredstva za učenje – omogućavajući im da odgovore na izazove savremenog visokog obrazovanja sa lakoćom i entuzijazmom.

Nudimo stipendije našim najboljim učenicima koji odluče da nastave dalje obrazovanje na jednom od jedanaest fakulteta na Univerzitetu SSST: Kompjuterske nauke, Informacioni sistemi, Gaming Design and Development, Ekonomija i biznis, Političke nauke i međunarodni odnosi, Inžinjerske nauke, Farmacija, Stomatologija, Moderni jezici (engleski i njemački), Medicinski fakultet Sarajevo i Sarajevska filmska akademija.

JEDINSTVENI PRISTUP
SREDNJEM OBRAZOVANJU

Naša misija da doprinesemo razvoju maturanata koji će posjedovati kako teorijske tako i praktične vještine, koji će biti svjesni tržišta rada prije nego postanu dio njega i koji će tečno govoriti engleski jezik, ogleda se u nastavnom planu i programu koji ima snažan fokus na praktični rad, od inovativnih projekata koje učenici rade u trećem razredu, do cjelosedmičnih praksi u zimskom periodu u odabranim institucijama.

Sa svesrdnom podrškom našeg Osnivača, Univerziteta Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, naš program odražava duboko razumijevanje vještina koje su najkorisnije univerzitetskim diplomantima, a naš cilj je da počnemo razvijati te vještine već tokom srednjeg obrazovanja. Stoga, među našim nastavnim osobljem su i iskusni univerzitetski profesori, koji će u svoje učenike usaditi želju da napreduju na akademskom putu i pomoći im u otkrivanju polja u kojima se nalaze njihovi potencijali.

Lideri u srednjoškolskom obrazovanju
Virtuelni obilazak Gimnazije