Pravilnik ponašanja

Gimnazija SSST je posvećena njegovanju zajedništva u okruženju pogodnom za učenje i lični razvoj svakog učenika, potpomognutim vrijednostima inkluzije, tolerancije i integriteta. Kao sekularna, liberalna i akademski ambiciozna ustanova, ponosni smo na raznolikost i dinamičnost zajednice učenika čijim smo interesima, mišljenjima i ciljevima vođeni u zajedničkom dostizanju izvrsnosti. Pravilnik ponašanja Gimnazije SSST sažetak je Knjige pravila i propisa Gimnazije SSST, koja služi da obezbijedi sigurnu i motivacijsku pozadinu za učenje i socijalnu interakciju.

Knjiga pravila i propisa Gimnazije SSST uručuje se svakom učeniku prilikom upisa i u njoj su navedene blaže i ozbiljnije povrede obrazovnih i disciplinskih odredbi Gimnazije, odgovarajuće sankcije i kazne, kao i temeljne administrativne, žalbene i procedure pri posredovanju. Ozbiljni, kao i ponovljeni blaži prijestupi mogu dovesti do suspenzije i/ili izbačenja iz škole.

Školska uniforma

Svi učenici su dužni nositi osnovnu školsku uniformu (sako i/ili školski džemper i/ili školsku polo majicu) tokom nastave i unutar prostora škole. Ovim od učenika tražimo da pokažu jedinstvo u simboličnom potvrđivanju naših vrijednosti i ponos što pripadaju svojoj školskoj zajednici. Učenici su dužni da se brinu o uniformama, da budu uredne i ispeglane i time pokažu poštovanje jedni za druge, za profesore i sami proces učenja.

Nošenje kompletne školske uniforme obavezno je prilikom posebnih događaja u organizaciji uprave škole, što uključuje, ali nije ograničeno na školske skupove, zvanične proslave i događaje, značajne posjete gostiju-govornika i partnerskih institucija.

Pravila o zabrani vršnjačkog nasilja

GSSST ima stroga pravila koja se tiču vršnjačkog nasilja, a koja od svih članova školske zajednice zahtjeva da ne vrše diskriminaciju na osnovu nacionalnosti, rase, boje, porijekla, mjesta porijekla, vjerskih uvjerenja, porodične pripadnosti, fizičkih ili mentalnih poteškoća, dobi, spola ili seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili izraza. Svaki oblik nasilja, uključujući fizičko i verbalno zastrašivanje, uvredljive ili diskriminatorne postupke ili jezik, smatraju se teškim povredama školskih disciplinskih pravila i neće se tolerisati.

Naša škola se vodi časnim kodom ponašanja, koji se proteže i izvan granica škole. Ovim se nalaže zabrana objavljivanja ili isticanja na bilo kojem mjestu sadržaja koji bi ukazivao namjeru diskriminacije ili izlaganja netrpeljivosti ili ismijavanju na osnovu gore navedenog.

Osim toga, od učenika se očekuje da se u svakom trenutku ponašaju učtivo i obzirno prema drugima. Svaki vid komunikacije koji pokazuje nepoštivanje i ponižavanje, uključujući neučtivo izražavanje, neće se tolerisati.

Upisivanjem u više razrede, od učenika se očekuje da preuzmu veću odgovornost i pokažu veću samodisciplinu. Pružaju se brojne prilike za donošenje odluka kao učeničko tijelo, gdje su učenici aktivni učesnici u oblikovanju naše školske zajednice i okruženja. Od učenika viših razreda očekuje se da više preuzmu vodeću ulogu i budu primjer mlađim generacijama; samim tim su i ozbiljnije posljedice neprikladnog ponašanja.

Bezbijednost kampusa i imovine

Od članova školske zajednice očekuje se da se ophode prema ličnoj i školskoj imovini s poštovanjem, kao i da pažljivo rukuju školskom opremom i materijalima. Šteta načinjena školskim resursima, imovini ili opremi kao rezultat svjesnog nemara smatrat će se ozbiljnom povredom disciplinskih pravila. Učenici odgovorni za bilo koju štetu načinjenu školskoj ili privatnoj imovini, snosit će troškove zamjene ili popravke.

Od učenika se očekuje da se ponašaju na način koji je konzistentan s obzirom na njihovu ličnu sigurnost, kao i sigurnost drugih, što uključuje neunošenje opasnih predmeta ili materijala u školu. Jednako tako, svaki vid nasilja ili podsticanje na nasilje se neće tolerisati.

Školska okolina treba biti uredna i bez otpadaka. Od svih učenika se traži da vode računa o otpacima i da ih odlažu u najbližu kantu za smeće. Učenicima su obezbijeđeni ormarići, a ostavljanje nezbrinutog privatnog vlasništva je zabranjeno.

Kako bi pomoglo sigurnosti učenika i osoblja, škola upošljava obezbjeđenje i ima potpun sistem video nadzora nad svim učionicama, laboratorijama, hodnicima, kafeterijom i cjelokupnim školskim prostorom.

Nadzor

Svi uposleni (nastavno i drugo osoblje) imaju odgovornost općeg nadzora tokom nastave i svakom drugom školskom prilikom, bez obzira da li bili na službenoj dužnosti ili ne, a učenici su dužni poštivati ovaj autoritet. Školska pravila se primjenjuju na sve školske prilike, čak i kada se održavaju van škole ili van redovnog školskog dana.

Kašnjenje i prisustvo

Učenici su dužni prisustvovati svim časovima, a njihovo prisustvo bilježi se za svaki nastavni čas. Propušteni časovi podrazumijevaju propušteno učenje, stoga je redovno prisustvo ključno za uspjeh učenika i uspjeh škole.

Učenici su dužni da na nastavu dolaze na vrijeme. Kašnjenje je pokazuje nedostatak obzira prema drugima i ometa učenje ne samo za učenika koji kasni, već i za cjelokupno odjeljenje koje je kašnjenje omelo. Učestalo kašnjenje može rezultirati disciplinskim mjerama i profesorovim nastojanjem da nadoknadi propušteno vrijeme za učenje.

Kod časti i akademski uspjeh

Od učenika se očekuje da predstave vlastiti rad u okviru školskih ili domaćih zadataka. Bilo da je rad prezentiran u pisanoj formu, vizuelnoj ili video ili audio prezentaciji zadatka ili drugačije, nije dozvoljeno koristiti se ili predstavljati tuđi rad kao svoj, što se smatra plagijarizmom.

Ukoliko se koristi tuđim idejama, učenik to mora jasno pokazati u formi propisnog citiranja. Posljedice plagijarizma odredit će predmetni profesor i/ili administracija, a mogu uključivati neocjenjivanje zadatka, akademski probni rok, kao i nedovoljni uspjeh za dati predmet.

Pokušaj varanja ili varanje tokom provjere znanja predstavlja ozbiljni akademski i disciplinski prekršaj, i može dovesti do izbačenja iz škole. Ovim pravilom obuhvaćeno je i korištenje nedozvoljenih metoda ili materijala tokom provjera znanja, uključujući i korištenje nedozvoljenih metoda ili materijala u svrhu pomaganja drugima da varaju.

Mobilni telefoni

Dozvoljeno je korištenje elektronskih uređaja na načine koji značajno unapređuju obrazovne ciljeve; učenici imaju pravo koristiti elektronske uređaje isključivo u takve svrhe, i uz ovlaštenje nadzornog osoblja. Učenici su dužni koristiti svoj privatni elektronski uređaj na etičan, siguran i odgovoran način.

Zloupotreba ličnih elektronskih uređaja može rezultirati oduzimanju uređaja od strane uprave škole za taj školski dan.

Tokom časova, od učenika se zahtijeva da odlože svoje mobilne telefone u ormariće.

Pušenje i zloupotreba nedozvoljenih supstanci

Odgovornost učenika je da ne posjeduju, ili da nisu pod uticajem, alkohola ili droga ni u jednom momentu u prostoru škole ili drugim školskim prigodama. Pušenje, konzumiranjem alkohola i svih opijata strogo je zabranjeno u prostoru škole i tokom školskih ekskurzija ili izleta. Ova mjera odnosi se i na učenike škole koji nisu više maloljetni.

Dužnost prijavljivanja

Od učenika se očekuje da obavijeste člana osoblja o incidentima koji uključuju vršnjačko nasilje, uznemiravanje i zastrašivanje. Učenik koji je uključen u, primijeti, ili ima saznanja o hitnoj situaciji u školi ili u sklopu školske aktivnosti, treba što prije kontaktirati najbližeg člana osoblja i prijaviti detalje incidenta. U ovakvim slučajevima, osoblje će poduzeti sve neophodne mjere u sprečavanju odmazde protiv učenika koji je prijavio povredu Pravilnika o ponašanju.

Obavještenje roditeljima

Škola je dužna da roditelje informiše o neprihvatljivom ponašanju učenika. Očekuje se da će roditelji i školsko osoblje zajedno raditi na promjeni u učenikovom ponašanju i da će ulagati napore ka tome. U pojedinim slučajevima, i roditelji druge strane (učenik koji je možda žrtva neprikladnog ponašanja, uznemiravanja, imovinske štete ili drugo) će biti kontaktirani i informisani o istrazi o učeniku koji je učinio prijestup.

Posjetioci

Da bi se zaštitila bezbjednost učenika i osoblja, svi posjetioci školi moraju se po dolasku najprije prijaviti na školskoj recepciji ili u glavnom uredu.