Primjer prijemnog ispita

Pisana komponenta prijemnog ispita za upis u GSSST ocjenjuje najbitnije gramatičke i vokabularne cjeline od početničkog do pre-intermediate nivoa koje su učenici prešli tokom svog osnovnog obrazovanja, kao i vještine razumijevanja. Te cjeline uključuju poznavanje osnovnih glagolskih vremena, poput Present Simple-a i Continuous-a i Past Simple-a i Continuous-a, nepravilnih glagola, zatim formiranje rečenica, upitnih i odričnih, poznavanje prijedloga i tvorbu riječi (glagole u imenice, pridjeve u imenice). U dijelu ispita koji se odnosi na razumijevanje jezika, kandidati trebaju pročitati tekst srednje dužine od otprilike 400 riječi i odgovoriti na popratna pitanja sa višestrukim izborom odgovora, te napisati dva kraća eseja od otprilike 250 riječi na teme koje se tiču njihovih mišljenja i iskustava vezanih za tematiku koja se tretira u tekstu.

Kandidati imaju 90 minuta na raspolaganju za pisani dio prijemnog ispita. Nakon završenog pismenog dijela, slijedi kratak intervju sa predstavnicima rukovodstva škole i nastavnog osoblja o nastavnim i vannastavnim interesovanjima kandidata, njihovom interesu za Gimnaziju SSST i drugim. Intervju se održava na engleskom jeziku.

Primjer prijemnog ispita