KurikulumPriprema učenika za stvarni život

Oznaka

1. razr.

2. razr.

3. razr.

4. razr

Ukupno

Obavezni četverogodišnji predmeti za oba smjera

B/H/S jezik i književnost

MAJ

4

4

3

3

490

Engleski (Prvi strani jezik )

SJ/1

4

4

3

3

490

Njemački (Drugi strani jezik)

SJ/2

2

2

2

2

280

 

 

10

10

8

8

1260

Obavezni predmeti u prve dvije godine za oba smjera

Historija/Istorija/Povjest

IST

2

2

 

 

140

Geografija

GEO

2

2

 

 

140

Matematika

MAT

3

3

 

 

210

Fizika

FIZ

3

3

 

 

210

Kemija

HEM

3

2

 

 

175

Biologija

BIO

2

2

 

 

175

Informatika

INF

2

2

 

 

140

Muzika

MUZ

2

 

 

 

70

Latinski jezik

LAT

2

1

 

 

140

Likovna umjetnost

LUM

2

 

 

70

Sport

SPO

2

      2

 

70

Teorija znanja

TZ

 

2

 

 

70

 

 

23

23

 

 

1610

Prirodni smjer – III i IV godina

Specijalna poglavlja matematike

SMAT

 

 

3

3

210

Fizika

P-FIZ

 

 

3

3

210

Hemija

P-HEM

 

 

3

3

210

Biologija

P-BIO

 

 

3

3

210

Informatika

P-INF

 

 

2

2

140

Rad na projektu

RP

 

 

2

 

70

Rad na maturskom projektu

RMP

 

 

 

2

70

 

 

 

 

16

16

1120

Društveni smjer - III i IV godina

Psihologija

PSI

 

2

70

Istorija

D-IST

 

 

2

2

140

Geografija

D-GEO

 

 

2

2

140

Sociologija

SOC

 

2

2

140

Filozofija sa logikom

FIL

 

2

2

140

Informatika

D-INF

2

2

140

Ekonomija i politika

EP

 

 

2

2

140

Međunarodni odnosi

MO

 

 

 

2

70

Rad na projektu*

RP

 

 

2

 

70

Rad na maturskom projektu**

RMP

 

 

 

2

70

 

 

 

 

16

16

1120

Izborni predmeti – III i IV godina

Svaki učenik III razreda je obavezan izabrati dva od dole ponuđenih izbornih predmeta

Fizička kultura

FK

 

 

2

2

140

Istorija umjetnosti

IU

 

 

2

2

140

Dramska umjetnost

DU

 

 

2

2

140

Likovna umjetnost

LU

 

 

2

2

140

Filmska umjetnost

FU

 

 

2

2

140

Uvod u grafički dizajn

UGD

 

 

2

2

140

Ukupno za svaki smjer

sedmično

33

33

28

28

280

Broj predmeta po razredu

 

13

13

11/13

11/12

4270


*U trećoj godini se svake sedmice rade 2 časa multidisciplinarnog, inovativnog projekta, što završava na kraju treće godine IZVJEŠTAJEM o projektu.

**U četvrtoj godini se rade 2 časa sedmično pod nadzorom nastavnika individualni maturski rad koji se na kraju godine predaje komisiji na ocjenjivanje.

Radna praksa: Jedna sedmica u toku svakog zimskog raspusta u državnoj ili lokalnoj administraciji, u proizvodnim preduzećima, u trgovinama .....